Darbā ar jumtiem pieredze, sākot no 2001.gada. Pirmā prakse iegūta, nomainot mājai un palīgēkām jumtus savā īpašumā, izmantojot pieredzējuša speciālista padomu. Darba gaitas turpinātas, strādājot par meistaru dažādos uzņēmumos. 2013.gadā pieņemts lēmums uzsākt savu biznesu un nodibināts uzņēmums SIA „Roofline”.